Mia Tjerrild
 +45 30 28 00 99
 

Kristine Karlshøj
 +45 22 17 11 77

Afbestillings- og betalingsregler for åbne kurser og uddannelser

Betalingsregler for åbne kurser og uddannelser

Betaling skal ske inden kursusstart.

Såfremt der er mere end 1 tilmelding fra samme virksomhed til samme kursus eller uddannelse, ydes der 10 % rabat på det samlede kursusgebyr. Rabatten fratrækkes automatisk fakturaen.

 

Afbestillingsregler for åbne kurser og uddannelser

Du kan afbestille frem til 30 dage før kursets afholdelse mod et gebyr på 20 % af kursusbeløbet. Afbestiller du senere, opkræver vi det fulde kursusgebyr.

Ved udeblivelse fra kurset opkræves det fulde kursusbeløb.

Du kan til enhver tid overdrage din tilmelding til en kollega, så længe underviserne blot gøres opmærksom på overdragelsen.

Hvis du ønsker at afbestille et kursus, skal du sende en mail til mail@kristinekarlshoej.dk

 

Aflysning og ændringer af åbne kurser og uddannelser

Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved mindre end 4 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet inden for samme by/område hvis faciliteterne vurderes at skulle tilpasses bedre til deltagerne.

Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til selve kursusdatoen, og de er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse. Hvis én af underviserne sygemeldes, vil Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj forsøge at flytte kurset / uddannelsen til et senere tidspunkt.

 

Refusionsregler for åbne kurser og uddannelser

I tilfælde af aflysning vil Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

 

Opbevaring af persondata

Når du tilmelder dig kursus og uddannelse, skal du opgive din mailadresse, firmanavn og eventuelt telefonnummer (virksomhedens eller dit eget mobilnummer). Du samtykker samtidigt til, at vi opbevarer disse data. Dataene anvendes bl.a. til at fremsende kursusslides, evaluering og diplom. Efter kurset er afholdt, kan du til enhver tid bede om at få slettet disse data. Dette skal ske ved at sende en mail til mail@kristinekarlshoej.dk