Mia Tjerrild
 +45 30 28 00 99
 

Kristine Karlshøj
 +45 22 17 11 77

Diplomfag i faciliterende ledelse

Hvordan faciliterer og leder vi forandringer i organisationer?

Uddannelsen er bygget op omkring 3 internater, hvor du sammen med dine medstuderende fordyber dig i 8 områder inden for faciliterende ledelse. Uddannelsen er bygget op omkring pensum for diplomfaget ”forandringsledelse”, og der vil derfor være naturlige paralleller til ledelse af forandringsprocesser i organisationen.

·

Du arbejder med ledelse i din dagligdag, og er optaget af at skabe resultater gennem dine medarbejdere på en involverende og anerkendende måde.
 

·

Du har formentlig en diplom i ledelse, og er nysgerrig på ny og supplerende viden til dit allerede velskabte fundament. Du kan også tage dette fag som en del af din igangværende lederuddannelse.
 

·

Du er nysgerrig på begrebet facilitering af forandringsprocesser, og optaget af facilitering som ledelsesværktøj.
 

·

Du ønsker at udvikle dig som leder, og blive bedre til at facilitere forandringsprocesser.

Uddannelsen kobler teori, kreativitet og læring i fællesskab med andre. Vi tager udgangspunkt i din ledelsespraksis, og du vil med cases fra din egen hverdag og refleksioner med de øvrige studerende og os, blive klogere på, hvordan du løser nogen af de konkrete udfordringer, du har som leder.

 

Teoretisk bygger uddannelsen på en systemisk og socialkonstruktivistisk tilgang, vi arbejder med udgangspunkt i øvelser og cases for derpå at koble teorier og værktøjer.

 

Uddannelsen veksler mellem øvelser, dialog, teori og refleksion, vi er som undervisere optaget af at skabe rum for udvikling, og arbejder styret med det som opstår i rummet.

 

Kurset er bygget op som 3 x internat i et skønt læringsmiljø. I alt 6 undervisnings- og skrivedage fordelt over 3 måneder. Vi tror på, at både de fysiske rammer, os som undervisere, fællesskabet, det kreative, øvelser og teorier skaber en samlet pakke af en særlig oplevelse af læring og udvikling for dig.

 

Du kan vælge at gå til eksamen eller modtage kursusbevis for deltagelse på uddannelsen.

 

Denne uddannelse er mere end et diplomfag. Der er indlagt ekstra tid til personlig udvikling og praktisk træning af faciliterende teknikker. Du får udover uddannelsen også en personlig mentorsamtale med en af underviserne.

Tidspunkt

Hold oprettes ved min 10 deltagere.

Kontakt os for konkret aftale med din virksomhed

Sted

Vi vil foreslå at uddannelsen afvikles på fx. Kursuscentret Sukkerfabrikken

Kursuscenter Sukkerfabrikken som er beliggende i den smukke slotsby Tranekær på Nordlangeland. Slotsgade 76, 5953 Tranekær

Sukkerfabrikken

Pris

19.500,- kr. pr. person (fritaget for moms)

 

Prisen er inkl. 3 internater med overnatning på hyggeligt kursuscenter. Fuld forplejning bestående af primært økologisk mad samt eget værelse. Der vil være udgift til indkøb af bøger på ca. kr. 1.000,-.

Pensum

Pensum udgør grundbøger samt artikler på i alt ca. 500 sider.

Tilmeldingsfrist

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 5 undervisningsgange, 1 vejledningsdag, opgaveskrivning samt mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave består af en synopse på max 7 sider. Modulet (5 ECTS point) udbydes af Kursuscentret KHS og gennemføres i et samarbejde med underviserne Mia Tjerrild og Kristine Karlshøj under ”Den Offentlige Lederuddannelse”.

Modulbeskrivelser

Introduktion til facilitering af forandringsprocesser

·

Hvad betyder facilitering?

·

At ”gribe” det der sker i rummet ved facilitering.

·

Hvad er en forandringsproces?

·

Hvorfor skal forandringer faciliteres?

Vi arbejder med begrebet og betydningen af begrebet facilitering. Afprøver faciliterende værktøjer og får fornemmelsen af hvad facilitering kan skabe ,og hvor det kan bringe os hen i forhold til forandrings-processer. Du præsenteres for teorierne bag facilitering af forandringsprocesser, uddannelsens teoretiske grundlag og koblingen til ledelsesteorier.

Facilitatorrollen og facilitering som disciplin

·

Hvad er en facilitator

·

Faciliteringspsykologi

·

Hvem kan faciliteres

·

Hvad er grundværktøjerne for en god facilitering

Facilitering er en disciplin og at indtage facilitatorrollen kræver et bevidst fokus. Dette tema handler om hvad en facilitator er og hvordan du kan være autentisk i rollen som facilitator. Hvad er grundværktøjerne i facilitering, og hvilken betydning har et bevidst valg af værktøjer i forhold til hvem og hvad og hvorhen der skal faciliteres. I præsenteres for grundlæggende organisa- tionspsykologiske og gruppepsykologiske aspekter af facilitering, vi ser fx på de følelsesmæssige reaktioner på facilitering. Vi ser på hvordan facilitator understøtter gruppens processer positivt, empatisk og effektivt.

Facilitering af forandringsprocesser

·

Hvordan kan du bruge facilitering i forandringsprocesser?

·

Hvordan kan du skabe ejerskab til forandringerne gennem faciliterende ledelse.

·

Skab overblik over forandringsprocessen med faciliterende værktøjer.

·

Sæt fokus på mål og resultater med faciliterende værktøjer.

At drive og lede forandringer er en del af al ledelse. Men hvordan kan du som leder gøre forandrings-processen nemmere og mere meningsfuld for medarbejderne, og hvordan opnår du mere ejerskab og får de forandringsuvillige med på ideen.

 

Vi arbejder med nye idéer til at håndtere forandringer før, under og efter forandringsprocessen, og sætter fokus på foran- dringer som en del af hverdagene mere end som et projekt. Vi tager udgangspunkt i jeres oplevelser med at drive foran- dringer og tester nye faciliteringsværktøjer til at nå i mål med forandringer.

Faciliterende ledelse i et organisatorisk perspektiv

·

At arbejde faciliterende med strategi og mål.

·

Involvering i strategiprocesser.

·

At anskue processer fra forskellige organisatoriske perspektiver.

·

At skabe ejerskab til strategi og målsætninger.

Vi arbejder med facilitering af forandringsprocesser i organisatorisk perspektiv. Hvordan sætter vi strategiske mål og retning gennem en faciliteret og involverende proces. Vi arbejder med visioner, strategi og værdier fra et faciliteringsperspektiv. Vi ser på forskellen med det strategisk taktiske og operationelle ledelsesgreb og forskellen på facilitering på de forskellige niveauer. Vi arbejder med din refleksion over strategisk ledelse og facilitering i egen praksis og kobler til teori og øvelser.

Mig som faciliterende leder af forandringsprocesser

Under hele uddannelsen tager vi udgangspunkt i din ledelsespraksis. Vi ønsker med uddannelsen at give dig konkrete værktøjer, som er teoretisk velfunderet og koblet til din ledelsespraksis. Faciliterende ledelse er en ledelsesstil blandt mange, som kræver et bevidst til- og fravalg til konkrete ledelsessituationer.

 

På uddannelsen skal I skrive afsluttende opgave ud fra en case i din ledelsespraksis i egen virksomhed eller institution. Derfor samler vi på sidste del af uddannelsen alle de teknikker og metoder, som vi har gennemgået. Du forbereder sam- men med din gruppe en facilitering, I laver drejebog, baggrundmateriale, udvælger værktøjer og udarbejder scenarier. Herefter faciliterer du et møde eller en proces sammen med dine medstuderende. Faciliteringen kan senere indgå som en praksisøvelse i din eksamensopgave.
Vi arbejder med feedback og reflekterende team som tilbagemelding på øvelsen.

Internat 1

Dag 1

09.00 - 12.00

Introduktion til Faciliteringsbegrebet

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.30

Introduktion til Faciliteringsbegrebet

15.30 - 16.00

Kaffe og pause

16.00 - 18.00

Facilitatorrollen og facilitering som disciplin

18.00 - 20.00

Middag og pause

20.00 - 21.30

Øvelser, leg og kreativitet

Dag 2

09.00 - 12.00

Facilitatorrollen og facilitering som disciplin

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 16.00

Facilitatorrollen og facilitering som disciplin

Internat 2

Dag 1

09.00 - 12.00

Facilitering af forandringsprocesser

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.30

Facilitering af forandringsprocesser

15.30 - 16.00

Kaffe og pause

16.00 - 18.00

Facilitering af forandringsprocesser

18.00 - 20.00

Middag og pause

20.00 - 21.30

Øvelser, leg og kreativitet

Dag 2

09.00 - 12.00

Faciliterende ledelse i et organisatorisk perspektiv

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.30

Faciliterende ledelse i et organisatorisk perspektiv

15.30 - 16.00

Kaffe og afrunding

Internat 3

Dag 1

09.00 - 12.00

Mig som faciliterende leder af forandringsprocesser

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.30

Mig som faciliterende leder af forandringsprocesser

15.30 - 16.00

Kaffe og pause

16.00 - 18.00

Afrunding – Opsamling – Evaluering

18.00 - 20.00

Middag og pause

20.00 - 21.30

Øvelser, leg og kreativitet

Dag 2

09.00 - 12.00

Vejledning

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 15.30

Vejledning

15.30 - 16.00

Kaffe og farvel

Temaer for uddannelsen

·       Introduktion til facilitering af forandringsprocesser

·       Facilitering af forandringsprocesser

·       Mig som faciliterende leder af forandringsprocesser

·       Facilitatorrollen og facilitering som disciplinen

·       Faciliterende ledelse i et organisatorisk perspektiv

·       Vejledning, opgaveskrivning og eksamen